Natuurbegrazing

Castlemilk Moorit 7K

Het Castlemilk Moorit schaap werd oorspronkelijk gekweekt als dubbeldoel schaap ter verfraaiing van de Schotse kasteelparken, maar wist U dat ze ook uitstekend geschikt zijn voor natuurbegrazing bij ons ?
In de omgeving van Brugge gaat het om extensieve jaarrondbegrazing van heide, heischrale graslanden, graslanden en boszomen.
Best is ze een combinatie van voornoemde plantengemeenschappen te laten grazen. Ze concentreren zich vooral op de grassen en "browsen" graag aan boomopslag.
Het is een sterk intelligent ras dat in grote maten zelfredzaam is, zelfstandig aflammert en zelden ziek is.